Avansgebouwen

print

Onderwijsboulevard 256

25 augustus 2017

Dit voormalige pand van de kunstacademie wordt in het najaar van 2020 gesloopt. Een jaar later, najaar 2021, starten we met de nieuwbouw. Dat duurt bijna 2 jaar. In augustus 2023, hopen we klaar te zijn. Dan hebben we er een nieuwe grote onderwijslocatie bij, tegenover onze huidige locatie aan de Onderwijsboulevard 215. 

Het is al langer de wens van Avans om uit te breiden op de Onderwijsboulevard. Vanwege de enorme groei van het aantal studenten zitten we in ’s-Hertogenbosch al jaren krap in ons jasje. 
Nu huren we nog een aantal panden om plaats te bieden aan onze ruim 13.000 Bossche studenten. De opleidingen op onze locaties Hervenplein, Stationsplein en Parallelweg 64 (Hooge Donken) krijgen straks weer een plek op de Onderwijsboulevard. Zo kunnen studenten makkelijker met elkaar samenwerken en kennis delen.

Laatst bijgewerkt op 2 september 2020.

Fotogalerij

Laatst bijgewerkt op 25 juli 2016.
 
Sloop voormalige kunstlocatie: werkzaamheden bijna van start
04-09-20
Op maandag 14 september starten we met de eerste werkzaamheden voor de sloop.
Lees meer >

 

 
Voormalig pand kunstacademie: dit najaar sloop, jaar later nieuwbouw
28-05-20
Sinds de zomer van 2017 staat onze locatie aan de Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch leeg. Lees meer >

 

Voor omwonenden:

Nieuwsbericht omwonenden 4 september 2020

Soort
pdf
Publicatiedatum
04 sep 2020

Nieuwsbericht omwonenden 28 mei 2020

Soort
pdf
Publicatiedatum
28 mei 2020
Laatst bijgewerkt op 11 september 2020.

ALGEMEEN:
1. Wat willen jullie hier bouwen?
2. Wat is de planning van alle bouwwerkzaamheden?
 

AVANS:
3. Kan ik tijdens de bouwwerkzaamheden mijn auto nog steeds parkeren op het parkeerterrein achter de oude kunstlocatie?
 

OMWONENDEN:
4. Hoe hoog wordt de nieuwbouw? Wat betekent dit voor mijn uitzicht?
5. Hoeveel extra studenten komen er naar het Paleiskwartier?
6. Waarom voeren jullie een ‘bouwkundige vooropname’ uit van de omliggende gebouwen?
7. Zijn jullie verzekerd bij onvoorziene schade aan onroerende zaken in de directe omgeving?
8. Hoe loopt de afvoerroute van sloopmateriaal en de aanvoer van het nieuwbouwmateriaal?

 

ALGEMEEN:

1. Wat willen jullie hier bouwen?

Naast een nieuwe onderwijslocatie voor Avans Hogeschool, willen we ook woningen bouwen voor Brabant Wonen. Het gaat dan om woningen voor studenten en 1-2-persoons huishoudens. Daarnaast is ons plan dat er ook een parkeervoorziening komt en een groene buitenruimte. Zo ontstaat straks een campus waar ontmoeting, interactie en multidisciplinair samenwerken wordt geactiveerd.

2. Wat is de planning van alle bouwwerkzaamheden?

De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

  • Vooropname omgeving: half t/m eind september 2020
  • Start inrichten bouwterrein: 14 september 2020
  • Start sloop gebouw: 2 november 2020
  • Afronding sloop: Eind december 2020
  • Start nieuwbouw: Najaar 2021
  • Afronding nieuwbouw: Augustus 2023

AVANS:

3. Kan ik tijdens de bouwwerkzaamheden mijn auto nog steeds parkeren op het parkeerterrein achter de oude kunstlocatie?

Ja, tot de zomer van 2021 kun je als Avansmedewerker je auto hier nog parkeren. Vanaf het moment dat de slagbomen niet meer werken, moet je wel een parkeervergunning halen op onze locatie Statenlaan en zichtbaar achter je voorruit leggen.

OMWONENDEN:

4. Hoe hoog wordt de nieuwbouw? Wat betekent dit voor mijn uitzicht?

Het nieuwe gebouw wordt in ieder geval niet hoger dan dat wat er in het beeldkwaliteitsplan van het Paleiskwartier is aangegeven. Dat betekent onder meer dat we niet hoger bouwen dan het naastgelegen woongebouw Markiezenhof (maximaal 6 verdiepingen). Gezien de omvang van het plan wordt het ook geen carré zoals Markiezenhof, zodat er wel zichtlijnen naar het achterliggende gebied blijven bestaan.

5. Hoeveel extra studenten komen er naar het Paleiskwartier?

Als de nieuwe onderwijslocatie klaar is (augustus 2023), verwachten we dat er ongeveer 3.000 extra studenten naar de Onderwijsboulevard toe komen. Daarbij is het wel goed om te weten dat zij niet allemaal ieder schooljaar en iedere dag tegelijkertijd aanwezig zullen zijn bij Avans.

6. Waarom voeren jullie een ‘bouwkundige vooropname’ uit van de omliggende gebouwen?

Het bedrijf BouwRisk brengt in september de staat van de omliggende gebouwen in beeld. Mocht er straks sprake zijn van schade, dan wordt hiermee duidelijk of dit door de sloop of nieuwbouw is veroorzaakt, of dat deze schade al vóór de start van de werkzaamheden aanwezig was.
Woont u dicht bij het bouwterrein? Dan ontvangt u mogelijk ook een brief waarin BouwRisk aangeeft op welke dag ze foto’s willen maken in uw woning. We vragen u dan vriendelijk of u hieraan mee wilt werken, maar u bent dit niet verplicht.

7. Zijn jullie verzekerd bij onvoorziene schade aan onroerende zaken in de directe omgeving?

Ja, al onze uitvoerende bouwpartijen zijn inderdaad verzekerd. In beginsel dekken deze verzekeringen schade aan derden als gevolg van bouwactiviteiten.

8. Hoe loopt de afvoerroute van sloopmateriaal en de aanvoer van het nieuwbouwmateriaal?

De in-/uitrit die al aanwezig is aan de Statenlaan/Hugo de Grootlaan, gebruiken we tijdens de sloop ook voor de toe- en afvoer naar het bouwterrein. De Statenlaan en Hugo de Grootlaan blijven tijdens de sloop toegankelijk en hoeven we tijdens de sloop niet volledig af te sluiten.

Laatst bijgewerkt op 18 september 2020.

Bezoekadres

Onderwijsboulevard 256
5223 DJ 's-Hertogenbosch 
088 - 525 75 00

Postadres

Postbus 90.116
4800 RA Breda

Laatst bijgewerkt op 2 september 2020.

De contactgegevens van deze locatie vind je op avans.nl.

  

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2016.

Woont of werkt u in de directe omgeving van de Onderwijsboulevard 256? En heeft u een vraag of opmerking over de sloop en/of nieuwbouw op deze locatie?
We nodigen u uit om deze naar ons te mailen via gebouwen@avans.nl

Spoed?
Heeft u een urgente klacht of vraag over de werkzaamheden tijdens de sloopperiode? Neemt u dan direct contact op met sloopbedrijf A. Jansen bv:
Jacques Geers
06 - 531 157 65
jgeers@ajansenbv.com

Voor alle niet-urgente vragen kunt u terecht bij Avans Hogeschool via gebouwen@avans.nl.

Laatst bijgewerkt op 8 september 2020.