Avansgebouwen

print

AMR stemt in met verbouwing Hogeschoollaan

21 oktober 2021

De Avans Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de renovatie van de Avanslocatie Hogeschoollaan in Breda. Ook de Raad van Toezicht is akkoord. Begin november neemt het College van Bestuur het definitieve besluit. Na de zomervakantie van 2022 verwachten we te kunnen starten met deze grote verbouwing. 

Voor die tijd werken we eerst nog het ontwerp uit tot een definitief ontwerp. Dit doen we samen met studenten en medewerkers. Gelijktijdig starten we een Europese aanbesteding om aannemers te contracteren. De renovatie duurt in totaal bijna 2,5 jaar. Eind 2024 of begin 2025 verwachten we klaar te zijn.

Wat verandert er?

We willen locatie Hogeschoollaan renoveren, duurzamer maken en academieruimtes beter laten aansluiten op andere onderwijsvormen conform de Ambitie 2025. Het idee is om de uitstraling en indeling van de Hogeschoollaan flink te wijzigen: 

  • Rondom de Plaza (atrium) komen leertuinen. 
  • We passen het gebouw en de indeling aan volgens de nieuwe clusterindeling
  • Ruimtes passen we aan naar het voorbeeld van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) op de derde verdieping. 
  • De hoeken met kantoorruimtes krijgen een veel meer open en transparant karakter. 
  • Xplora verandert in een inspirerend en multifunctioneel ontmoetingscentrum.

Omdat het aantal studenten en medewerkers bij Avans de afgelopen jaren fors gegroeid is, passen we ook de centrale voorzieningen aan. Meer informatie hierover en impressies en plattegronden vind je in dit uitgebreide nieuwsbericht van juni 2021.

Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2021.