Avansgebouwen

print

Half april start verbouwing bij AGZ in Breda

5 april 2018

Deze zomer verhuist de opleiding Mens en Techniek | Gezondheidszorgtechnologie van Tilburg naar Breda. De komst van ongeveer 250 extra studenten en 20 extra medewerkers was aanleiding om op de Hogeschoollaan de hele omgeving van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) te verbouwen. Het is meteen ook de pilot voor de verbouwing van de rest van de Hogeschoollaan. 

Op maandag 16 april, in blokweek 1, starten we met de verbouwing bij AGZ. In de zomervakantie zijn we klaar. Na de zomer zit de hele Bredase tak van AGZ, inclusief expertisecentrum Caring Society, op de derde verdieping. Op verdieping 1, waar AGZ nu ook nog zit, komt daardoor weer ruimte vrij die we nodig hebben als we de rest van de Hogeschoollaan verbouwen. 

Wat je ervan merkt

De verbouwing in zone A3, B3 en C3 op de derde verdieping, vindt gefaseerd plaats. De bouwoverlast voor studenten en medewerkers is beperkt. Bouwgebieden zetten we af met bouwschotten. Alles wat zorgt voor veel geluidshinder, voeren we uit vóór 8.45 uur. 
We streven ernaar dat studenten zo min mogelijk last hebben van de werkzaamheden. Van AGZ-medewerkers vraagt de verbouwing de nodige flexibiliteit. Wel zorgen we dat zij niet meer dan 1 keer hoeven te verhuizen naar een tijdelijke werkplek. 

Nieuwe indeling en inrichting AGZ

Gezamenlijke leertuin
Eén van de meest opvallende vernieuwingen is de nieuwe leertuin. Dit wordt het centrale ontmoetingspunt voor de docenten en studenten. Ze werken hier dicht bij elkaar, wat zorgt voor meer interactie. Docenten en studenten werken hier in één open ruimte, zowel individueel als in groepen. 

Interne verschuivingen
Diverse ruimtes verschuiven binnen AGZ. Zo komen de praktijklokalen voor fysiotherapie en verpleegkunde allemaal naast elkaar in de A3-gang. Het GET-lab krijgt een meer centrale plek en zit dicht bij de nieuwe leertuin. Ook is er straks plaats voor de fysiopraktijk die nu nog bij de BRESS zit.
Naast normale werkplekken komen er ook aanlandplekken waar docenten kort kunnen werken, tussen de lessen door.

Uitstraling
De inrichting bij AGZ maken we frisser en moderner. Zo komt er een andere vloer en daar waar nodig ander meubilair. Diverse ruimtes krijgen een meer open karakter doordat we muren weghalen en meer glas aanbrengen. Dit verbetert de interactie tussen student en docent. 

Meer verbeteringen 

Naast de veranderingen bij AGZ pakken we nog meer aan. Zo passen we de ventilatie aan. Dit is voortaan CO2-gestuurd. Dat wil zeggen dat de ventilatie rekening houdt met het aantal mensen in een ruimte. Dit is duurzamer en zorgt voor meer frisse lucht op de juiste plaatsen.
We knappen ook de verouderde toiletten op. En we geven gehoor aan een veelgehoorde wens van studenten: we zorgen voor meer stopcontacten.

Planning

De verbouwing voeren we gefaseerd uit. We starten op 16 april met fase 1a en fase 2. Hieronder zie je wanneer we waar aan het werk zijn (klik op de afbeelding voor de vergroting):


Vragen of klachten over de bouw

We verwachten dat de bouwoverlast voor studenten en medewerkers beperkt is. Met onze aannemer hebben hierover duidelijke afspraken gemaakt. Als je toch een klacht hebt, denk aan geluidsoverlast, rotzooi, stof, tips of andere zaken, meld dit dan bij onze aannemer via avans@bredabouw.nl

Laatst bijgewerkt op 5 april 2018.