Avansgebouwen

print

Sloop voormalige kunstlocatie: werkzaamheden bijna van start

4 september 2020

Eind mei lieten we weten dat we het gebouw aan de Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch dit najaar gaan slopen. Dat moment komt nu dichterbij. Op maandag 14 september starten we met de eerste werkzaamheden. In de eerste weken richten we het bouwterrein in. We verwachten dat onze omgeving daar nog weinig van merkt. Begin november gaan we het gebouw pas daadwerkelijk slopen. 

Wat is de planning?

De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

  • Vooropname omgeving: 7 t/m 11 september 2020
  • Start inrichten bouwterrein: 14 september 2020
  • Start sloop gebouw: 2 november 2020
  • Afronding sloop: Eind december 2020
  • Start nieuwbouw: Najaar 2021
  • Afronding nieuwbouw: Augustus 2023

Vooropname & inrichten bouwterrein

Tussen 7 en 11 september voeren we een zogeheten ‘bouwkundige vooropname’ uit. Hiermee brengen we de staat van de omliggende gebouwen in beeld. 

Op maandag 14 september starten we met de eerste werkzaamheden. We zetten het terrein af met hekken, richten de bouwplaats in en voeren voornamelijk binnen in het gebouw werkzaamheden uit. Eind oktober zetten we het trottoir af in de hoek Onderwijsboulevard-Hugo de Grootlaan. We plaatsen dan ook bewegwijzering voor een veilige, alternatieve voetgangersroute. 

Sloop gebouw: overlast beperken

De sloop van het gebouw kunnen we helaas niet uitvoeren zonder geluid, stof of trillingen te veroorzaken. De daadwerkelijke sloop van het gebouw start op maandag 2 november. In de maand november verwachten we dan ook de meeste overlast voor onze omgeving.

Mensen die in de directe omgeving wonen of werken, houden we zo goed mogelijk op de hoogte van de komende werkzaamheden. In dit nieuwsbericht voor omwonenden (4 september 2020) vertellen we onder meer wat we doen om de overlast zo veel mogelijk te beperken en waar omwonenden terecht kunnen met vragen of eventuele klachten.

Ontwerp nieuwbouw

Er is nog geen ontwerp van het nieuwe gebouw dat op deze locatie komt. Wel weten we inmiddels dat we niet alleen een nieuwe onderwijslocatie voor Avans gaan bouwen, maar dat er ook parkeervoorzieningen en studentenwoningen komen. 
Verder is inmiddels bekend welk bedrijf gaat zorgen voor het ontwerp: DP6 architectuurstudio. Eind 2020 verwachten we de eerste impressies te kunnen delen.

Laatst bijgewerkt op 4 september 2020.