Avansgebouwen

print

Tijdelijke parkeeropvang op leegstaand terrein

25 november 2021

Op een deel van het terrein aan de Onderwijsboulevard waar we volgend jaar willen starten met onze nieuwbouw, creëren we tijdelijke parkeerplaatsen voor een aannemer die in de buurt aan het werk is. Het gaat om maximaal 45 auto’s (kleine bedrijfswagens en personenauto's) die op werkdagen tussen 6.30 en 18.00 uur op ons terrein mogen parkeren. Vrachtwagens van deze aannemer mogen hier niet parkeren.

In de zomer van 2022 willen we starten met de nieuwbouw. Tot die tijd kan dit terrein gebruikt worden voor tijdelijke parkeerplaatsen. Ook de parkeerplaatsen die nu al door Avansmedewerkers worden gebruikt, blijven tot die tijd in gebruik.

Onderstaande afbeelding laat zien waar de (bedrijfs)auto’s van de aannemer geparkeerd worden. Zij maken gebruik van dezelfde ingang als de Avansmedewerkers (ingang Hugo de Grootlaan) en slaan vervolgens op ons terrein direct rechtsaf:

Volgende week treft de aannemer voorbereidingen om het terrein geschikt te maken voor parkeren.
Die werkzaamheden voeren ze uit tussen 8.30 en 18.00 uur.

Waarom doen we dit?

De huidige parkeerdruk in Paleiskwartier is al groot. De betreffende aannemer is 300 meter verderop aan het werk (hoek Simon Stevinweg – Onderwijsboulevard) en is dringend op zoek naar parkeerruimte. Parkeren in parkeergarage Paleiskwartier biedt voor de aannemer geen oplossing omdat veel bedrijfswagens te hoog zijn.
Omdat we willen voorkomen dat de buurt overspoeld wordt door bedrijfsauto’s, bieden we deze tijdelijke parkeeroplossing aan. 

Randvoorwaarden

Uiteraard hebben we wel een aantal randvoorwaarden afgesproken. Onder andere:

  • Parkeren voor maximaal 45 kleine bedrijfswagen en personenauto’s (geen vrachtwagens).
  • Tot uiterlijk juli 2022.
  • Toegang via de bestaande ingang van het terrein.
  • Parkeren kan alleen op werkdagen tussen 6.30 en 18.00 uur.
  • Iedere werkdag sluit Avans het terrein af om 18.00 uur.
  • Controle op toegang bouwparking is de verantwoordelijkheid van firma v.d. Ven.
  • Met houten paaltjes zorgen we voor een duidelijke afbakening van de Avansparkeerplaatsen, de bouwparkeerplaatsen en de rest van het terrein. 

Meer informatie over onze nieuwbouw in 's-Hertogenbosch, vind je op deze pagina.

Laatst bijgewerkt op 25 november 2021.