Avansgebouwen

print

Update verbouwing Hogeschoollaan

18 februari 2020

De wens bestaat al langer om Avanslocatie Hogeschoollaan op te knappen, duurzamer te maken en academieruimtes beter te laten aansluiten op andere onderwijsvormen conform de Ambitie 2025. Het oorspronkelijke plan was om in 2017 al te starten met deze grote verbouwing. In 2018 lieten we weten dat we de verbouwing met minimaal 2 jaar hadden uitgesteld. Hoe staat het nu met de verbouwingsplannen? In dit nieuwsbericht een update.

De huidige planning is om in de eerste helft van 2021 te starten met de grote verbouwing. Het idee is om de uitstraling en indeling van de Hogeschoollaan dan flink te wijzigen: 

 • Rondom de Plaza (centrale ruimte waar nu iedereen kan eten) komen leertuinen met de Plaza als verbinden hart ertussen. 
 • Alle academieruimtes passen we aan naar het voorbeeld van de Academie voor Gezondheidszorg (AGZ) op de derde verdieping. 
 • De hoeken met kantoorruimtes krijgen een veel meer open en transparant karakter. 
 • Het gedeelte waar nu Xplora zit, verandert in een ontmoetingsgebied voor onder andere evenementen, vrije studieplekken, catering, Avans Innovative Studio (AIS), samenwerking met het bedrijfsleven, expertisecentra en het Leer- en Innovatiecentrum (LIC).

Omdat het aantal studenten en medewerkers de afgelopen jaren fors gegroeid is, passen we ook de centrale voorzieningen aan. Denk daarbij onder andere aan: 

 • betere doorstroming van de entree.
 • betere verbinding tussen gebouwdelen.
 • meer open studievoorzieningen.
 • spreiding van de catering.

Planning

De directies op de Hogeschoollaan kunnen zich vinden in de laatste ontwerpschetsen. Voordat ons plan naar het College van Bestuur (CvB) gaat, moeten we eerst nog een aantal zaken afronden:

 • We voeren onderzoek uit naar de bezetting en benutting van het gebouw. 
 • We controleren of de vertaling van de curricula naar de huisvesting, past binnen de nieuwe huisvestingsnormen.
 • We kijken of alle onderdelen uit ons plan in lijn zijn met de uitgangspunten van de Ambitie 2025.

In maart of april 2020 hopen we het totaalplan inclusief budgetbegroting in te dienen bij het CvB. Na goedkeuring van het CvB, instemming van de Avans Medezeggenschapsraad en akkoord van de Raad van Toezicht, kunnen we verder met alle voorbereidingen.
Met alle activiteiten die dan nog moeten gebeuren, is de planning dat het nog een jaar duurt voordat we daadwerkelijk kunnen starten met verbouwen. 
Eerst werken we de schetsen uit tot een concreet ontwerp. Dit doen we samen met studenten en medewerkers. Daarna starten we een Europese aanbesteding om aannemers te contracteren. De huidige planning is dan dat we in de eerste helft van 2021 kunnen starten. 

Waarmee starten we deze zomer al?

Een aantal zaken uit het plan halen we naar voren. Onderstaande werkzaamheden starten deze zomer al en lopen door tot najaar 2020: 

 • We renoveren de toiletruimten. Alleen de toiletten die waarschijnlijk een andere plaats krijgen, slaan we over.
 • In de kelder van zone G maken we een nieuwe doucheruimte.
 • We renoveren de oude traphuizen. Deze krijgen een lichte en moderne uitstraling waardoor het aantrekkelijker wordt om de trap te nemen. Op die manier willen we beweging stimuleren. 
   
Laatst bijgewerkt op 19 februari 2020.