Avansgebouwen

print

Voormalig pand kunstacademie: dit najaar sloop, jaar later nieuwbouw

28 mei 2020

Sinds de zomer van 2017 staat onze locatie aan de Onderwijsboulevard 256 in ’s-Hertogenbosch leeg. Het plan om dit oude pand van AKV|St.Joost te slopen en er een nieuw onderwijsgebouw neer te zetten, is de afgelopen jaren een aantal keer aangepast en uitgesteld. Dit jaar zetten we weer de eerste concrete vervolgstappen.

Eind september 2020 verwachten we het verouderde gebouw te slopen. Dit duurt tot half november. Om de overlast voor omwonenden te beperken, werken we alleen op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.15 uur. 
Als we tegen die tijd weer tentamens mogen afnemen in ons eigen gebouw aan de overzijde (Onderwijsboulevard 215), dan minimaliseren we de geluidshinder in de tentamenperiode van 19 t/m 30 oktober 2020.

Tijdens de sloop houden we het parkeerterrein achter de Onderwijsboulevard 256 open voor Avansmedewerkers die daar willen parkeren. Ook blijft de ingang naar onze parkeergarage onder het Avansgebouw gewoon bereikbaar, net als de straten Onderwijsboulevard en Hugo de Grootlaan.

Nieuwbouw start najaar 2021

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn ook al in volle gang. In het najaar van 2021 verwachten we de eerste schop in de grond te zetten. Bijna 2 jaar later, in augustus 2023, hopen we klaar te zijn met bouwen. Dan hebben we er een nieuwe grote onderwijslocatie bij, tegenover onze huidige locatie aan de Onderwijsboulevard 215. 

Samenbrengen op één locatie

Het is al langer de wens van Avans om uit te breiden op de Onderwijsboulevard. Vanwege de enorme groei van het aantal studenten zitten we in ’s-Hertogenbosch al jaren krap in ons jasje. 
Nu huren we nog een aantal panden om plaats te bieden aan onze ruim 13.000 Bossche studenten. De opleidingen op onze locaties Hervenplein, Stationsplein en Parallelweg 64 (Hooge Donken) krijgen straks weer een plek op de Onderwijsboulevard. Zo kunnen studenten makkelijker met elkaar samenwerken en kennis delen. 

Verdeling opleidingen Onderwijsboulevard

Er is een voorlopige verdeling gemaakt welke opleidingen straks in welk gebouw komen te zitten.

Deze opleidingen komen (blijven) op de Onderwijsboulevard 215:

 • Technische opleidingen:
  Bouwkunde, Civiele Techniek, Werktuigbouwkunde, Chemie, Elektrotechniek en Technische Informatica, Communication & Multimedia Design, Technische Bedrijfskunde, Informatica en Business Innovation.
 • Opleidingen bestuur, maatschappij en gezondheid:
  Bestuurskunde/Overheidsmanagement, Integrale Veiligheidskunde, Sociale Studies en Verpleegkunde.
 • Deeltijdopleidingen
 • 3 expertisecentra: Caring Society, Veiligheid en Technische Innovatie

Onderstaande opleidingen verhuizen naar de nieuwbouw op Onderwijsboulevard 256:

 • Opleidingen economie en bedrijf: 
  Accountancy, Finance & Control, Bedrijfskunde, Human Resource Management, International Business, Commerciële Economie en Ondernemerschap & Retail Management.
 • Opleiding rechten
 • 2 expertisecentra: Biobased Economy en Sustainable Business

Met het oog op de nieuwe verdeling van opleidingen, moeten we op onze huidige locatie aan de Onderwijsboulevard 215 ook een aantal zaken aanpassen. Deze bouwaanpassingen staan gepland in 2023. Wellicht dat we enkele onderdelen daarvan naar voren halen, naar de zomer van 2021. Meer informatie daarover volgt later.
 

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2020.