Avansgebouwen

print

Voortraject nieuwbouw Onderwijsboulevard verlengd

23 mei 2018

Het College van Bestuur verlengt het voortraject van de nieuwbouw aan de Onderwijsboulevard met minimaal 1 jaar. Door prijsstijgingen in de bouwsector is het huidige nieuwbouwplan niet binnen het beschikbare budget te realiseren. Het CvB neemt nu de tijd om een Avansbrede discussie te organiseren. De uitkomsten daarvan vormen de basis voor de nieuwbouw.

De hogeschool heeft ruim 60 miljoen euro uitgetrokken voor bouw en inrichting, maar op de huidige markt zou uitvoering van het plan ruim 80 miljoen euro gaan kosten. “De jaren van de economische crisis liggen achter ons. Dat is zeker terug te zien in de conjunctuurgevoelige bouwsector. Met forse prijsstijgingen als gevolg. Dat heeft ook zijn weerslag op het nieuwbouwplan. De belangrijkste vraag is hoe Avans binnen het beschikbare budget kan voldoen aan de eisen die in de toekomst aan het onderwijs worden gesteld”, zegt Diederik Zijderveld, vicevoorzitter van het CvB.

Trends

Trends als flexibilisering en digitalisering hebben veel invloed op het aanbod, de inhoud, de vorm van het onderwijs en de bijhorende faciliteiten. Dat vraagt ook om een andere fysieke leeromgeving. Een traditioneel - en goedkoper - onderwijsgebouw volstaat in die zin niet meer. Avans wil met haar hoge ambities nieuwbouw die aansluit op de verwachte onderwijsvernieuwing.

Kwaliteit

Het CvB vindt dat het proces om die ambitie te realiseren opnieuw samen met de academies moet worden doorlopen. Daarom organiseert het CvB een Avansbrede discussie waarvan de uitkomsten de basis vormen voor de nieuwbouw. De nieuwbouw uitstellen levert geen problemen op voor het onderwijs. De huidige gebouwen voldoen aan de eisen waardoor we kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.

Zijderveld: “We kunnen de nu bestaande huurcontracten in ’s-Hertogenbosch verlengen. Met uitzondering van het contract van de AKV aan de Parallelweg. Dat loopt eind 2020 af. Samen met de kunstacademie gaan we met de eigenaar in overleg of die termijn verlengd kan worden. En anders bekijken we of een alternatief moet worden ontwikkeld.”

Concentreren

De bouw zou begin januari 2020 van start gaan. Die datum wordt vooralsnog een jaar vooruitgeschoven. Het is te vroeg om aan te geven hoe de invulling van de nieuwbouw er precies uit gaat zien. Dat is het komend jaar onderwerp van gesprek. Maar dat de nieuwbouw er komt, blijft het uitganspunt. Het doel is nog steeds om de nu verspreide onderwijslocaties in ’s-Hertogenbosch te concentreren aan de Onderwijsboulevard.

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2018.