Avansgebouwen

print

Werkpods maken switch tussen digitaal en fysiek eenvoudiger

2 september 2021

In veel Avansgebouwen hebben we deze zomer ‘werkpods’ geplaatst. Pods zijn kleine, geluidsarme ruimtes waarin je ongestoord aan digitale lessen of overleggen kunt deelnemen. Dit maakt het makkelijker om op een Avanslocatie te switchen tussen fysieke en digitale ontmoetingen.

Vanuit Avans is er veel behoefte aan dit soort kleine, afgesloten werkplekken. Voor de zomer hebben we bij academies geïnventariseerd hoe groot de behoefte is aan werkpods. Op basis van deze inventarisatie hebben we de afgelopen weken ongeveer 20 werkpods geplaatst en verspreid over bijna alle Avanslocaties. Ook deze maand komt er nog een aantal pods bij, waarmee het totaalaantal uitkomt op 28.

Evaluatie

Eind dit jaar evalueren we de geplaatste werkpods om te bepalen of ze voldoen aan de verwachtingen. We willen dan antwoord krijgen op onder meer de volgende vragen:

  • Kunnen docenten digitaal lesgeven in een werkpod? En zo ja, hoe ervaren zij dit?
  • Is er geluidsoverdracht van binnen naar buiten en andersom?
  • Gebruiken medewerkers het zitstabureau ook om te staan, of alleen om aan te zitten? 
  • Is er behoefte aan een greenscreen? 

Na de evaluatie bekijken we of we het aantal pods op Avanslocaties nog verder uitbreiden. Dit leggen we dan voor aan het College van Bestuur dat daarover een besluit zal nemen.

Vragen?

Heb je een vraag over deze werkpods? Informeer dan bij de ICT-contactpersoon van jouw academie. Of neem contact op met Vera Groenen: vm.groenen@avans.nl.

Fotogalerij

Laatst bijgewerkt op 6 september 2021.